Kullanım Şartları

 1. İş bu kullanım şartlarında geçen Atılgan Otomotiv A.Ş. Ford Satış Servis İkinci El Sigorta Araç Kiralama Oto Kuaför bundan böyle “FORD YETKİLİ SATICI” olarak anılacaktır.
 2. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.
 3. Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Ford Motor Company, Ford Otosan,"FORD YETKİLİ SATICI" ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. "FORD YETKİLİ SATICI"’nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. "FORD YETKİLİ SATICI", bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.
 4. Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, "FORD YETKİLİ SATICI" dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından "FORD YETKİLİ SATICI"'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 5. "FORD YETKİLİ SATICI" Web Sitesi'nde, Servisleri Ford Araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve "FORD YETKİLİ SATICI" ile ilgili nihaî bilgi temini için Ford Otosan ve/veya "FORD YETKİLİ SATICI" ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede "FORD YETKİLİ SATICI", Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve "FORD YETKİLİ SATICI" adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. Ford Otosan, önceden haber vermeksizin aracın tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
 6. "FORD YETKİLİ SATICI", kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve "FORD YETKİLİ SATICI" Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 7. Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 8. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın "FORD YETKİLİ SATICI" sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, "FORD YETKİLİ SATICI", Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 9. Kullanıcı'lar ile "FORD YETKİLİ SATICI" arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, "FORD YETKİLİ SATICI" elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir.
 10. "FORD YETKİLİ SATICI" Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifâde edecektir.
 11. Sitede yer alan fotoğraf ve videolar, Türkiye'de satılacak olan araçların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir.